skip to Main Content
WRAS Nedir?

WRAS Belgesi içme suyu ile temas eden ürün ve malzemeler için verilen UYGUNLUK BELGESİ’dir. Bu belge İngiltere çıkışlı olmasına rağmen çoğu Avrupa ülkesinde kabul gören bir belgedir.

WRAS’ın amacı, su kaynaklarının kirlenmesini önleyerek ve suyun verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktır.

İki tür WRAS Onayı bulunmaktadır:

1. WRAS Ürün Onayı: Bu onay türü kanun ve yönetmeliklere tam uyumlu bir ürün olduğunu göstermektedir.

2. WRAS Malzeme Onayı: Kauçuk ya da boya gibi mekanik aksamda kullanılan malzemeler için gerekli onaydır. Bu onay türü sadece malzemenin uygunluğunu gösterdiği için gereklilikleri kısmi olarak karşılar.

Kalitemizi Onaylayan Kuruluşlar